top of page
בקבוק ההאוטר על תווים וכינור ברקע

סדרת האוטר AUTEUR

סדרת האוטר עטורת הפרסים, היא יצירה אישית ייחודית של יינן היקב, פיליפ ליכטנשטיין. היין מהווה תוצר של בחירותיו של היינן, ללא מגבלות של אזורי גידול, זני ענבים וטיפול בכרם, ולפיכך מהווה ביטוי אישי שלו.
שם הסדרה AUTEUR שזה יוצר בצרפתית, מבטא קשר מיוחד זה בין היינן היוצר לבין היין.

בכשרות בד"צ העדה החרדית ובד"צ בית יוסף 

בקבוק יין האוטר קברנה סובניון
bottom of page