top of page

סדרת בראשית GENESIS 

בסדרת בראשית היינות השונים נוצרו מכרמים מצפון הארץ ועד דרומה. תחילתה של יצירת בראשית נעוצה באופן גידולם הייחודי של הכרמים המספק ליינן את חומרי הגלם הראויים ביותר. התהליך ממשיך בבציר לילה עם ניחוח אגלי הטל העוטף את האשכולות. בתהליך ההתיישנות של היין, הענבים נשארים במגע עם הקליפות לשבוע בלבד, במטרה להביא יינות נגישים ובשלים יותר.

היין התיישן למשך 6 חודשים.

בכשרות בד"צ העדה החרדית ובד"צ בית יוסף 

בראשית קברנה סובניון
bottom of page